Đông tây y kết hợp

Đông tây y kết hợp

Ngày đăng : 25/5/2020 | 1,003 lượt xem
Trong ngành Y, người ta không có danh giới và phân biệt giữa Y học Cổ truyền và y học hiện đại trong cả việc đào tạo cũng như trong việc điều trị, làm việc. Người ta không phân biệt bác sĩ Y học Cổ [...]