Y đạo cứu người

Hải Phòng dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nền y học dân tộc bị kìm hãm nhưng với tầm lòng giữ gìn ngọn lửa thiêng y học dân tộc mà bao đời đã truyền lại, những năm đầu của thế kỷ XIX cụ Nguyễn Chí Phú (ông nội của lương y Nguyễn Thiện Chí) đã đầu tư phát triển của nhà thuốc Đông y HẠNH LÂM ĐƯỜNG tại đường Hàng Kênh - quận Lê Chân ngày nay.

Cụ vừa Chữa bệnh cứu người vừa dạy học trò làm thuốc, hiệu thuốc được tìm đến như vị cứu tinh của những người nghèo. Đây cũng là nơi hội tụ các nhà nho cùng chí hướng, tâm huyết với nghề, góp phần làm nên nền tảng cho sự phát triển Đông y sau Cách mạng Tháng Tám của Thành phố Hải Phòng.

2-y-dao-cuu-nguoi-1.jpg

Lương Y Nguyễn Chí Phú

Một nhà nho yêu nước nổi tiếng ở tình Kiến An đồng thời cũng là bệnh nhân hồi đầu thời kỳ XIX đã đề tặng cụ bức hoành phì và đôi câu đối (hiện nay gia đình còn lưu giữ).
- Bức hoành phi:

NHO TRUNG Y

Nghĩa là: Một gia tộc luôn tâm huyết với hai nghề cao quý là dạy học và chữa bệnh

- Đôi câu đối:

NHO TRUNG Y NHÂN PHÙ ĐỔNG NGƯỠNG.
HƯƠNG NHI QUỐC LẠC ĐẠI THÂN TỒN.

Nghĩa là: - Vừa dạy học vừa làm thuốc chữa bệnh, được mọi người tin yêu mến mộ.
Từ làng đến nước nhờ ân đó được mạnh khỏe sống lâu.

Phản hồi của người bệnh