30 Mar

Gìn Giữ Và Phát Triển

Lương y Nguyễn Khắc Hứu (thân phụ lương y Nguyễn Thiện Chí) sau những năm tháng tham gia hoạt động kháng chiến chống Pháp, hòa bình lập lại, cụ lại tiếp tục duy trì và phát triển nghề y của gia tộc. Vốn từ nhỏ đã được cha ông truyền dạy vừa học nho...

Xem Thêm
30 Mar

Y Đạo Cứu Người

Hải Phòng dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nền y học dân tộc bị kìm hãm nhưng với tầm lòng giữ gìn ngọn lửa thiêng y học dân tộc mà bao đời đã truyền lại, những năm đầu của thế kỷ XIX cụ Nguyễn Chí Phú (ông nội của lương...

Xem Thêm
28 Mar

Lịch Sử Hình Thành Hạnh Lâm Đường

Sự tồn tại và phát triển của nền y học dân tộc cổ truyền Y học cổ truyền Việt Nam gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Nó được nuôi dưỡng từ ngọn lửa hồng trong bầu nhiệt huyết của biết bao thế hệ thầy thuốc trong Y học cổ truyền...

Xem Thêm


Hotline: 0982 848 176

Đổi Giao Diện

Chọn Màu Sắc: Kiểu Giao Diện Chọn Khung Nền ProTech Việt Nam