Đông y gia truyền

ĐÔNG Y GIA TRUYỀN HẠNH LÂM ĐƯỜNG – HIỆU KHÁNH VÀNG, Hải Phòng là nhà thuốc có truyền thống lâu đời, được kế thừa liên tục qua nhiều thế hệ từ thế kỷ XVIII đến nay. Một dòng họ luôn gắn bó tâm huyết với đạo làm thầy- dạy học và làm thuốc chữa bệnh. Trải qua bao năm tháng thăng trầm biến cố của lịch sử, các thế hệ con cháu, học trò vẫn luôn giữ một chữ TÂM với nghề. Phát huy truyền thống của nhà thuốc với tinh thần: “Luôn phấn đấu hết mình vì hạnh phúc của người bệnh” - Khởi nghiệp từ cuối thế kỷ XVII một vị THÁM HOA ĐỀ LĨNH TỨ THÀNH ĐẠI THẦN  TRẦN TƯỚNG CÔNG- HÀN LÂM ĐẠI HỌC SĨ  đã từ bỏ cảnh quan trường về sống cuộc đời thanh bạch, dạy học và làm thuốc chăm lo giúp đỡ dân nghèo. Để bảo vệ dòng họ trong chiến tranh loạn lạc, Người đã đổi thành họ Nguyễn và ở ẩn tại vùng Duyên hải ven biển Hải Phòng. Noi gương Người lớp con cháu sau này đều không màng danh lợi, luôn nhân ái, bao dung giữ đạo làm…

Sản phẩm trưng bày

002486997
Hôm nay
Hôm qua
402
915

slider
slider
slider