Giới thiệu về

Đông y gia truyền Hạnh Lâm Đường

ĐÔNG Y GIA TRUYỀN HẠNH LÂM ĐƯỜNG – HIỆU KHÁNH VÀNG, Hải Phòng là nhà thuốc có truyền thống lâu đời, được kế thừa liên tục qua nhiều thế hệ từ thế kỷ XVIII đến nay. Một dòng họ luôn gắn bó tâm huyết với đạo làm thầy- dạy học và làm thuốc chữa bệnh. Trải qua bao năm tháng thăng trầm biến cố của lịch sử, các thế hệ con cháu, học trò vẫn luôn giữ một chữ TÂM với nghề. Phát huy truyền thống của nhà thuốc với tinh thần: “Luôn phấn đấu hết mình vì hạnh phúc của người bệnh” Khởi nghiệp từ cuối TK17 Tiền tổ là cụThám hoa ĐỀ LĨNH TỨ THÀNH ĐẠI THẦN TRẦN TƯỚNG CÔNG Hàn lâm đại học sĩ đã từ bỏ cảnh quan trường về ở ẩn sống cuộc đời thanh bạch dạy học và chữa bệnh cho dân nghèo.

Xem chi tiết

Phản hồi của người bệnh
Chứng nhận giải thưởng